10/2-21 – Avlyst – Sylvi Haldorsen: «Oaser før og nå – om vannressurser i ørkenen»

Styret har på vurdert det slik at vi innenfor gjeldende smittevernreglement ikke kan ha møte den 10. februar.

Det betyr at møtet med Sylvi Haldorsen avlyses.

Haldorsen er dr.philos. fra Universitetet i Bergen og var professor i geologi ved NMBU 1989-2009.

Hun har vært visepresident i Den internasjonale geologiske unionen (IUGS) 2004-2008 og har ledet UNESCOs Geoscience Programme. I de siste årene har hun vært med i ledelsen av et internasjonalt nettverk innen grunnvann og klima.