Pensjonistakademiet avlyser møtevirksomheten inntil videre

Nye, nasjonale anbefalinger for å unngå smittespredning medfører at Pensjonistakademiet avlyser møtevirksomheten inntil videre.

Den 5. november ble det kunngjort nye, nasjonale anbefalinger for å unngå spredning av koronasmitte. Blant anbefalingene inngår følgende:

    ·   Alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker i de kommende ukene.

Styret anser at vi ville bryte med denne anbefalinga hvis vi fortsatte å invitere medlemmene i Pensjonistakademiet til foredragsmøter. Vi har også i mente at samtlige medlemmer er i risikogruppa, noen med underliggende tilstander, som ytterligere forsterker faren ved eventuell smitte.

Mot denne bakgrunn avlyser styret med dette møtene den 18.11. og 2.12., og tar sikte på å gjenoppta virksomheten den 13.1.21.

Vi vil imidlertid revurdere situasjonen i begynnelsen av desember og holder døra (litt) på gløtt for å få høre rektors tilstandsrapport den 16.12. Dere vil få melding om konklusjonen mht. dette ei ukes tid før denne datoen.

Med vennlig hilsen fra styret