7/10-20 – Kristin Clemet: «Hvordan vil samfunnet kunne endres som følge av koronapandemien?»

Møtet vil foregå i Bioteknologibygningen onsdag 7. oktober kl. 12.15 – Påmelding er nødvendig.
Send epost senest dagen før til: anders.heen8@gmail.com

Kristin Clemet er utdannet siviløkonom fra NHH og er i dag daglig leder i tankesmia Civita.

Hun var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001–2005, viseadm. direktør i NHO fra 1998 til 2001. Hun har tidligere vært blant annet arbeids- og administrasjonsminister (1989–1990) og stortingsrepresentant for Høyre (1989–1993) og har hatt en rekke verv i organisasjons- og næringsliv. Hun deltar aktivt i samfunnsdebatten gjennom radio/TV, aviser og foredrag.

Kristin Clemet sitt foredrag 7/10-20: «Hvordan vil samfunnet kunne endres som følge av koronapandemien?» (pdf)

For at møtet skal være i henhold til gjeldende smittereglement, må vi gjennomføre følgende tiltak:

·         Vi må ha påmelding; dere må svare på denne mailen. Frist: Dagen før.

·         For å få tilstrekkelig avstand i møterommet, må vi benytte et større rom. Vi har fått tilgang til det store auditoriet i Bioteknologibygget hvor det ligger godt til rette for oss.

·         Styret vil påse at alle bruker Antibac ved inngang i bygget, og at alle respekterer 1-meteres kravet både når dere går inn og ut av salen.

·         Ta med yttertøy inn i salen.

·         Styret vil ikke tilby «Pensjonist-lunsj» umiddelbart etter foredraget, men dere kan spise lunsj på Vitenparken eller i en av Samskipnadens kantiner på campus.

·         Hvis dere har symptomer på sykdom eller er usikre på egen helsesituasjon, hold dere hjemme.