All aktivitet er avlyst inntil videre

Det er sikkert kjent for alle medlemmene i Pensjonistakademiet Campus Ås at det er en covid-19-pandemi på gang.

Styret har fulgt situasjonen tett i det seinere og bl.a. søkt råd hos kommuneoverlegen mht. avlysing eller videreføring av foredragsmøtene våre.

Styret har i møte 18. mars 2020 bestemt at all aktivitet, også utferden, i vårsemesteret er avlyst.

Styret vil med dette gjøre dere kjent med hvilke tanker vi gjør oss om virksomheten i Pensjonistakademiet til høsten.

I utgangspunktet var det planlagt åtte møter fra begynnelsen av september. Vi har nå vedtatt følgende:

· Under en korona-pandemi – med fare for nye smittebølger – kan mye forandre seg i løpet av få måneder. Det framstår derfor ikke som formålstjenlig å planlegge møter i september nå før sommerferien.

· I et styremøte den 20. august vil vi vurdere situasjonen på nytt. Ambisjonen vil da være å starte opp høstens møteserie den 7. oktober. Hvorvidt dette vil være mulig, avhenger av de smittevernhensyn som vil være gjeldende på det tidspunktet, samt om vi kan få adgang til et lokale der disse hensyna kan ivaretas fullt ut.

· Vi vil komme med ei ny orientering til medlemmene etter nevnte styremøte.

Styret innser at medlemmene får redusert valuta for medlemskontingenten i år. Dette vil bli tatt hensyn til i styrets forslag til kontingent for 2021.

Styret ønsker dere alle lykke til med å takle den krevende tida vi har foran oss.

Vennlig hilsen
Styret