22/1-20 – Sigrid Hjørnegård « Hvordan redusere utslippene fra norsk matproduksjon? »

Sigrid Hjørnegård (Ås kandidat 1990 ) var leder i Norges Bygdeungdomslag og informasjonssjef i Norges Bondelag (NB) før hun deltok ( pol . statssekr . mm.) i den rødgrønne regjeringen 2005 2011 . Sigrid hadde så en direktørstilling i Energi Norge før hun vendte tilbake til NB (ass. g en sekr ., 2018; gen .s ekr ., våren 2019)

Sigrid Hjørnegård sin presentasjon 22/1-20: Hvordan redusere utslippene fra norsk matproduksjon? – (pdf)