Avlyst! 13/5-20 – Jens Strøm: «Utfordringer knyttet til salg av frukt og grønt før og nå – forskningsbasert forbrukerorientering»

Jens Strøm er utdannet ved BI og har jobbet med frukt og grønt i 52 år, 29 av disse årene som forskningsdirektør i Bama.

Han har samarbeidet med mange forskningsaktører i bransjen (Nofima, Sintef, NMBU, NIBIO) og har fulgt utviklingen i den moderne forbrukers krav og ønsker til omsetning av frukt og grønt på nært hold.