30/10-19 Bente Hagem: « Hvilke faktorer påvirker utviklingen av strømprisen i Norge? »

Hagem (MSc Industriell økonomi, NLH) er tidligere direktør i Gilde og Statoil, nå direktør i Statnett. Hun har bred internasjonal erfaring, er styreleder i European Network of Transmission System Operators for Electricity i Brussel og sterkt engasjert i å realisere et felles europeisk kraftmarked.

Bente Hagem sin presentasjon 30/10-19: Hvilke faktorer påvirker utviklingen av strømprisen i Norge? (pdf)