27/11-19 Ingrid Schjølberg: «Fremtiden vår ligger i havet»

Schjølberg er professor i marin teknikk og prodekan for forskning og innovasjon ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU.

Hun er direktør for NTNUs strategiske satsing for et bærekraftig havrom, for perioden 2014-2023. Hun er sentral ved konferansen «NTNU Ocean Week», med et program for å sikre blå vekst.

Ingrid Schjølberg