11/12-19 Prorektor for forskning Øystein Johnsen: «Tilstandsrapport fra NMBU»

Møtested: Vitenparken.
Etter orienteringa gir NMBU årets avslutningslunsj, derfor PÅMELDING.

Øystein Johnsen, NMBU.