8/5-19 – Liv Finstad: «Hva skal vi med politiet?»

Liv Finstad er professor emerita ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Få kjenner politiet bedre, både fra innsiden og utsiden, enn henne. 

I mer enn fire tiår har hun forsket på, og forsøkt å forstå seg på, politiet. Hun har nylig utgitt boken Hva er POLITI (2018).