5/6-19 – Utferd til Fet kommune

Vi besøker lensemuseet, husmannsplassen Sludderud med gårdsmuseum og atomavfallsdeponiet i Himdalen.

Fullstendig program med påmelding sendes ut i april.

Fetsund lenser