27/3-19 – Harald Kryvi: «Overbefolkning: Det store problemet som ingen vil snakke om»

Harald Kryvi er zoolog, professor og kunstner. Etter han ble dr.philos. på haiers anatomi i 1978, har han ledet forskningsprosjekter og forskergrupper innen fiskers makro- og mikroanatomi ved UiB, særlig fokusert på laks. Han har også studert klassisk grafisk bildeteknikk og er kjent for sine anatomiske kobberstikk. 

27/3-19 Harald Kryvi : «Overbefolkning; Det store problemet ingen vil snakke om» (pdf)