27/2-19 – Christian Anton Smedshaug: «Norsk landbrukspolitikk og global matsikkerhet»

Smedshaug har hovedfag fra Universitet i Oslo, doktorgrad i økologi fra NLH samt Hærens befalsskole. 
Han har jobbet i LMD, Norges Bondelag og er nå daglig leder i konsulentselskapet AgriAnalyse som arbeider med landbrukets verdikjede. 
Smedshaug har utgitt flere bøker om jordbruk, økonomi og samfunn. 

– Christian Anton Smedshaugs presentasjon 27/2-19: «Norsk landbrukspolitikk og global matsikkerhet» (pdf)