16/1-19 – Lisbeth Gederaas: «Hvilken trussel innebærer fremmede planter for kulturlandskap og utmark?»

Lisbeth Gederaas, dr.scient. i plantefag, leder arbeidet med økologisk risikovurdering av fremmede arter i Artsdatabanken. 
Gederaas har yrkesbakgrunn fra landbruksforskning, undervisning og forvaltning, har et stort nettverk og har flere styreverv i vitenskapelige institusjoner og frivillige organisasjoner. 

– Lisbeth Gederaas sitt foredrag 16/1-19: «Hvilken trussel innebærer fremmede planter for kulturlandskap og utmark?» (pdf)