13/3-19 – Pål Brekke: «Den stormfulle Sola – hvordan påvirker den vår teknologi og klima?»

Brekke er solfysiker fra Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO, doktorgrad i 1993. Han har publisert mer enn 40 vitenskapelige arbeider om Sola og Sol-Jord vekselvirkning. 

Brekke er nå seniorrådgiver innen romforskning og jordobservasjon ved Norsk romsenter, og en aktiv popularisator av romforskning i inn- og utland. 

– Pål Brekke sin presentasjon 13/3-19: «Den stormfulle Sola – hvordan påvirker den vår teknologi og klima?» (pdf)