All aktivitet er avlyst inntil videre

Det er sikkert kjent for alle medlemmene i Pensjonistakademiet Campus Ås at det er en covid-19-pandemi på gang.

Styret har fulgt situasjonen tett i det seinere og bl.a. søkt råd hos kommuneoverlegen mht. avlysing eller videreføring av foredragsmøtene våre.

Styret har i møte 18. mars 2020 bestemt at all aktivitet, også utferden, i vårsemesteret er avlyst.

Styret vil med dette gjøre dere kjent med hvilke tanker vi gjør oss om virksomheten i Pensjonistakademiet til høsten.

I utgangspunktet var det planlagt åtte møter fra begynnelsen av september. Vi har nå vedtatt følgende:

· Under en korona-pandemi – med fare for nye smittebølger – kan mye forandre seg i løpet av få måneder. Det framstår derfor ikke som formålstjenlig å planlegge møter i september nå før sommerferien.

· I et styremøte den 20. august vil vi vurdere situasjonen på nytt. Ambisjonen vil da være å starte opp høstens møteserie den 7. oktober. Hvorvidt dette vil være mulig, avhenger av de smittevernhensyn som vil være gjeldende på det tidspunktet, samt om vi kan få adgang til et lokale der disse hensyna kan ivaretas fullt ut.

· Vi vil komme med ei ny orientering til medlemmene etter nevnte styremøte.

Styret innser at medlemmene får redusert valuta for medlemskontingenten i år. Dette vil bli tatt hensyn til i styrets forslag til kontingent for 2021.

Styret ønsker dere alle lykke til med å takle den krevende tida vi har foran oss.

Vennlig hilsen
Styret

avlyst! 18/3-20 – Arve Iversen: «Fra forskning til bedrift – om oppstart og overlevelse fram mot regulær drift»

Iversen er cand.real. fra UiB med hovedfag i organisk kjemi. Han arbeidet som vit.ass./stipendiat ved UiB i 4 år og som forsker i 6 år ved nåværende NOFIMA før han i 1987 etablerte Troll Salmon AS. Bedriften har nå 22 ansatte og driftsinntekter i 2019 på 60 mill. kr. Ny fabrikk for utvidelse av produksjonen sto klar i Vestby den 1.11.19.

Avlyst! 29/4-20 – Kristin Clemet: «Er demokratiet i fare?»

Kristin Clemet er utdannet siviløkonom fra NHH og er i dag daglig leder i tankesmia Civita.

Hun var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001–2005, viseadm. direktør i NHO fra 1998 til 2001. Hun har tidligere vært blant annet arbeids- og administrasjonsminister (1989–1990) og stortingsrepresentant for Høyre (1989–1993) og har hatt en rekke verv i organisasjons- og næringsliv. Hun deltar aktivt i samfunnsdebatten gjennom radio/TV, aviser og foredrag.

Kristin Clemet
Kristin Clemet, foto: CF Wesenberg kolonihaven.no

Avlyst! 13/5-20 – Jens Strøm: «Utfordringer knyttet til salg av frukt og grønt før og nå – forskningsbasert forbrukerorientering»

Jens Strøm er utdannet ved BI og har jobbet med frukt og grønt i 52 år, 29 av disse årene som forskningsdirektør i Bama.

Han har samarbeidet med mange forskningsaktører i bransjen (Nofima, Sintef, NMBU, NIBIO) og har fulgt utviklingen i den moderne forbrukers krav og ønsker til omsetning av frukt og grønt på nært hold.

Avlyst! 27/5-20 – Aasmund Bunkholt: «Fra to-mannsboliger til verdens høyeste trehus – Mjøstårnet – på drøye 15 år – hva skjedde?»

Bunkholt er tømrer, treteknolog fra NLH med tilleggsutdannelse fra BI og Univ. of Minnesota.

Han har arbeidet i NISK, SND, treindustri, Innovasjon Norge og er nå daglig leder i TreFokus. Han er universitetslektor på NTNU, styreleder i NTNU Wood og Pådriv, og har sittet i programstyrer i Forskningsrådet de siste 25 årene.

Avlyst! 11/6-20 – Utferd til Kjeller.

Atomreaktoren hos Institutt for energiteknikk (IFE) er stengt, men mye forskning videreføres under overskrifta: «Forskning for en bedre fremtid. IFE er et ledende forskningsmiljø innenfor energi, helse og industriutvikling».

Vi får ei innføring i virksomheten der. Etterpå et enkelt måltid på husmannsplassen Sludderud i Fet hvor det er et gårdsmuseum. Fullstendig program med påmelding sendes ut i april/mai.

Institutt for energiteknikk

19/2-20 – Åsmund Bjørnstad: «Kornproduksjon i et endret klima » – Foredraget etterfølges av årsmøtet i Pensjonistakademiet.

Bjørnstad er prof.em . i planteforedling ved NMBU. Han har arbeidet med resistensforedling i korn, dei siste 10 åra særleg for større vekt på havreforsking og på kornproduksjon under marginale vilkår i Etiopia. Bjørnstad har dessutan lagt vekt på populærvitskapleg fagformidling, inkl. Kornboka. Brødets og ølets historie.

Åsmund Bjørnstad

Bjørnstad sin presentasjon 19/2-20: Kornproduksjon i et endret klima (pdf)

Årsmøtet 19. februar 2020 – innkalling og sakspapirer

Åpent for alle som ønsker å være medlem