28/9-22 – Lars Fredrik Stuve: «Beredskap, sjølforsyning og matsikkerhet»

Lars Fredrik Stuve var adm.dir. i Norske Felleskjøp 1998-2019, der han hadde hovedansvaret for å utvikle den nye markedsordningen for korn i Norge.

Han har også vært næringspolitisk sjef i Norges Skogeierforbund, politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet og organisasjonssjef i Drammensdistriktets Skogeierforening etter endt NLH-utdannelse.

Lars Fredrik Stuve sitt foredrag 28/9-22: «Beredskap, sjølforsyning og matsikkerhet» (pdf)

Avlyst! -1/6-22 – Utferd Kjeller

Vi har i fått beskjed om at IFE på Kjeller dessverre ikke kan ta imot en gruppe som oss. De har fått et strengere regelverk når det gjelder besøk.

Det som forundrer oss, er at vi for en uke siden fikk telefon om at besøket 1. juni går som planlagt. Styret synes det er beklagelig at vi ikke fikk denne beskjeden mye tidligere.

Foredraget 18. mai blir derfor det siste arrangementet før sommerferien.

Institutt for energiteknikk

Åpent for alle som ønsker å være medlem