Avlyst! -1/6-22 – Utferd Kjeller

Vi har i fått beskjed om at IFE på Kjeller dessverre ikke kan ta imot en gruppe som oss. De har fått et strengere regelverk når det gjelder besøk.

Det som forundrer oss, er at vi for en uke siden fikk telefon om at besøket 1. juni går som planlagt. Styret synes det er beklagelig at vi ikke fikk denne beskjeden mye tidligere.

Foredraget 18. mai blir derfor det siste arrangementet før sommerferien.

Institutt for energiteknikk

4/5-22 – Kjell Arve Kure: « Norsk skogindustri hva blir frem tiden »

Kjell Arve Kure er utdannet ved NMBU på tekniske fag med treteknologi som hovedfag. Han har doktorgrad fra NTNU og var 3 år på PFI ( Papirindustriens forskningsinstitutt) og deretter 22 år i Norske Skog , og av disse 8 år som fabrikksjef ved Saugbrugs AS. Nå selvstendig konsulent.

(foredraget er erstatning for Christoffer Sahl: Fremtidens energitilgang i Norge og i verden. Meldt forfall).

20/4-22 – Odd Vangen: IKKE «Berre ein gris» …om grisen i fortid og nåtid – med en forskers skråblikk.

Professor Odd Vangen fra NMBU er professor i husdyravl og genetikk ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han snakker om prinsippene bak avlsarbeidet, og gir oss en innføring i begreper, systemer, mål og tiltak:  med et skråblikk!. Vangen peker på at våre raser har bruksformål der eksteriør er en funksjon av bruksområdet.

Møtet er kl 12.15 i Sørhellinga . Vi kan også tilby pensjonistlunsj til kr 50 som tidligere.

Odd Vangen sitt foredrag: IKKE «Berre ein gris» 20/4-22 (pdf)

Odd Vangen

6/4-22 – Mari Sundli Tveit: «Grønn satsing innen norsk forskning»

Sted: Sørhellinga kl 1215. Det tilbys pensjonistlunsj til kr 50 i kantina som tidligere.

Mari Sundli Tveit er cand.agric. i naturforvaltning og professor i landskapsarkitektur ved NMBU. Hun var rektor ved NMBU fra 2014 til 2019; da som første kvinnelige og yngste noensinne. Hun har vært politikkdirektør i NHO (2019–2021) og har siden mars 2021 vært administrerende direktør i Norges forskningsråd.

9/2-22 – Eli Moen: «Hva skal vi leve av etter oljen?»

NB!: Sted  Festsalen i Urbygningen kl. 1215

Eli Moen er dr.philos. i økonomisk historie fra UiO og professor (emeritus) i International Management ved BI.
Hun har publisert en rekke bøker, kapitler og artikler nasjonalt og internasjonalt om globalisering, økonomisk historie og industrihistorie, næringsutvikling, arbeidsmarked og -organisering, nærings- og innovasjonspolitikk.

9/2-22 – Eli Moen sitt foredrag : «Hva skal vi leve av etter oljen»? (pdf)

Foredraget etterfølges av årsmøtet i Pensjonistakademiet.

Saksliste med dokumenter finner du her!

26/1-22 – Anders Skonhoft: «Hva styrer strømprisene i Norge?»

NB!: Sted  Festsalen i Urbygningen kl. 1215

For at møtet skal være i henhold til gjeldende smittereglement, må vi ha påmelding til: anders.heen8@gmail.com  
Frist: mandag 24. januar.

Skonhoft er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Han har publisert en lang rekke arbeider, særlig innenfor miljø- og ressursøkonomi. Skonhoft har også vært aktiv i samfunnsdebatten i mange år, bl.a. om vindkraft og miljøødeleggelser, oppdrettsnæringen og elbilpolitikken.

Anders Skonhoft sin presentasjon 26/1-22: «Hva styrer strømprisene i Norge?» (pdf)

Åpent for alle som ønsker å være medlem